Licensförsäkring

Du som har en spelarlicens eller är aktiv ungdom/barn (tom 30 sep det kalenderår man fyller 17 år) i en svensk förening/klubb tillhörande Svenska Rugbyförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring (licensförsäkringen).

Försäkringen gäller när du deltar i av Svenska Rugbyförbundet och dess distriktsförbund sanktionerad träning eller match, under deltagande i moderföreningens träningar, rugbyskolor och matcher. De spelare som är över 13 år och inte deltar i seriespel omfattas inte av förbundets försäkringslösning (licensförsäkring) - de kan teckna en korttidsförsäkring eller Folksams idrottsförsäkring. Försäkringen gäller även under färd till och från ovan angiven verksamhet.

Försäkringsinnehåll

Försäkringen innebär i korthet:

Ersättningar

Akutersättning  Högst 6% av ett basbelopp
Tandskadekostnader  Högst 60% av ett basbelopp
Sönderklippta kläder i samband med vård  Högst 15% av ett basbelopp
Skadade idrottskläder och glasögon  Högst 30% av ett basbelopp
(självrisk 3% av ett basbelopp)    
     

Medicinsk invaliditet

Vid invaliditetsgrader 1-4%  Ersättning lämnas med 1 % av 5 basbelopp
Vid invaliditetsgrader 5-74%  Ersättning beräknas på 5 basbelopp
Vid invaliditetsgrader 75% och högre  10 basbelopp
Dödsfallsersättning oavsett orsak(enligt villkor)  1 basbelopp
Krisförsäkring  Högst 10 behandlingstillfällen

Skada

Om du skadar dig är det viktigt att du så snabbt som möjligt kontaktar Folksam för att göra en skadeanmälan. Spar också alla kvitton för utlägg som du haft pga din skada! Vid skada ring Folksam 0771-960 960.

Frågor & Svar

1. När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller under träning, tävling och läger som är inom Sv. Rugbyförbundets regi samt under resa till & från angiven verksamhet.

2. Hur vet jag om jag har försäkring
Om du har tävlingslicens eller är upp tom 17 år och spelar i en klubb som tillhör Sv. Rugbyförbundet omfattas du av försäkringen. Är du osäker på om du tillhör någon av kategorierna, fråga din tränare.

3. Jag har skadat mig, vad gör jag?
Viktigast är att snabbt se till att få den hjälp du behöver av läkare etc så att din skada blir så lindrig som möjligt. Anmäl sedan till Folksam att du har skadat sig så berättar de mer om hur du ska gå till väga. För deras kontaktuppgifter se fliken Vid skada.

4. Omfattas tränaren av licensförsäkringen?
Om du som tränare har en licensförsäkring omfattas du av försäkringen. Arbetar du som ideell tränare/ledare omfattas du under ditt uppdrag för föreningen av RF: s grundförsäkring.

5. Jag har en egen olycksfallsförsäkring också, vilken ska jag använda?
Om du råkar ut för ett olycksfall så ska du anmäla det till alla bolag som du har försäkring hos. Du kan dock bara få ersättning från ett försäkringsbolag när det handlar om kostnadsutlägg. Skulle du ha riktigt mycket otur och få bestående men av din olycka kan du få invaliditetsersättning från samtliga olycksfallsförsäkringar du har.


Internetmedia Kommunikationsbyrå AB