Vid skada

Om du drabbas av en skada så skall du omedelbart anmäla detta till försäkringsförmedlaren och därefter till försäkringsbolaget.


PGA Instruktörsförsäkring

Kontakta först Provins Insurance AB
Lars Engström, tfn 060-658 98 10
Michael Franck, tfn 060-658 98 11

Kontakta därefter
Folksam
Tfn 0771-960 960


TP-Försäkring

Kontakta först Provins Insurance AB
Lars Engström, tfn 060-658 98 10
Michael Franck, tfn 060-658 98 11

Kontakta därefter
Folksam
Tfn 0771-960 960


Försäkring i medlemsavgiften

Kontakta först Söderberg & Partners AB
Gunnar Ageskär
Tfn 063-55 65 16

Kontakta därefter
Nordeuropa Liv och hälsa
Tfn 08-664 51 00
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB