Försäkring i medlemsavgiften


I ditt medlemskap ingår det en obligatorisk olycksfallsförsäkring.

Ersättningsbeloppet för medicinsk invaliditet är 10 basbelopp.

Kort information om vad försäkringen innehåller:
• Gäller i Norden, samt vid tillfällig utlandsvistelse i upp till 12 månader.
• Gäller dygnet runt
• Täcker bla läkekostnader, tandskador och krishjälp
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB